Regler og gode råd for brug af vandscooter

 

Jet-Trade banede vejen for vandscootersejlads i Danmark. Vandscootere frikendes i Højreste Ret i 2010! 

 

Læs også om:

 

------------------------------------------------------

Marts 2021.

Vi er via facebook blevet gjort opmærksom på, at Søfartsstyrelsen har udarbejdet et internt notat vedr. Sealver både på bagrund af en forespørgsel fra Politiet. I notatet vurderes det, at Sealver både ikke længere må sejle i Natura 2000 områder, trods vi i 2017 fik skriftlig svar fra Søfartsstyrelsen, at Sealver både er lovlige i Natura 2000 områder. I 2018 retter vi igen henvendelse til Søfartsstyrelsen vedr. vandscootere med ponton, så den har karakter af en gummibåd og en vandscooter, der er 4 meter lang, hvor det vurderes at begge fartøjer er motorbåde, dermed gælder vandscooter reglerne ikke længere. Det viser sig nu, at i 2019 udarbejder Søfarstyrelsen altså nyt notat, som ikke offentliggøres.

Den eneste måde man kan få det endelig afgjort, hvorvidt en sealver båd, en 4 m. lang vandscooter eller en vandscooter med ponton er lovlig i Natura 2000 områder, er ved ny retsag. Den sidste retsag for lovliggørelsen af vandscooter tog 19 år. 

 

Sea-boat 405 og Seadoo - RIB i Natura 2000 områder?
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nummer på vandscooteren?

Som I nok har bemærket på jeres vandscooterbevis, så er der et løbenummer. Det løbenummer anbefaler vi, I sætter på jeres vandscooter (ligesom de gør i udlandet), i håb om at myndighederne får lettere ved at udføre deres arbejde og straffe de få, der laver balladen. Registreringskittet kan I bestille ved os til 199,- Inkl. porto.

Bemærk det er ikke er lovkrav, blot en måde at vise samarbejdsvillighed på😊

 

September 2019 - Svar fra EU vedr. forbud om vandscotersejlads Natura 2000

The commission services consider that the national rules are justified on grounds of protecting the environment and the life of humans, animals and plants.

In order to be fully compliant with Union Law, the national authorities must designate waters on which PWCs may be used (Mickelsson Case C433/05) which the Danish authorities have done.

The Danish Maritime Authority provides sufficient information for users about both PWCs and jet skies on their website.  

 

Februar 2018 - klage indsendt til EU vedr. forbud om vandscootersejlads i Natura 2000 områder

Klage indsendt til EU kommisionen d. 27 februar 2018.

 

Februar 2018 - Obligatorisk ansvarsforikring på vandscootere og speedbåde.

læs mere her

Kontakt dit forskringselsskab, hvor du er kernekunde eller Yacht Pool tlf. 7022 8070 

 

Januar 2018 - Der indføres krav om vandscooterkort

Læs mere her

OBS vandscooterkortet udbydes endnu ikke!

 

November 2017

Der er rettet henvendelse til Miljøstyrelsen vedr. forbud i Natura 2000 områder.


31. marts 2015

Undersøgelsen der beviser, at vandscootere er mindre skadelige for miljøet end andre fritidsfartøjer er indsendt til Kommisionen. Dog vil Kommission ikke genåbne sagen, der oprettes herfor en ny klage ved Kommissionen.

Naturstyrelsen forbyder vandscootersejlads i Natura 2000 områder, baseret på et forsigtighedsprincip. Man forbyder heller ikke motorcyklerne på bestemte vejstrækninger! At vandscootere har været ulovlige indtil 2010, baseret på en gammel lovgining for jet-ski, et fartøj man slet ikke kan sammenligne med nutidens vandscooter er foragelig. 

Følg med her på siden for seneste nyt omkring vandscooersejlads. Brug for et kort over Natura-2000 områder, hvor det pt. er forbudt at sejle vandscooter? Se link. http://jettrade.dk/nye-regler-for-vandscooter/
 

18. januar 2013

 

Svar til EU-Kommisionen er indsendt og videresendt til Naturstyrelsen.

EU-kommisionen accepterer forskelsbehandlingen på vandscootere og alle andre fartøjer, medmindre vi kan bevise at vandscootere ikke er mere skadelige for miljøet end andre både.


6. Juni 2012


Klage over ny vandscooterbekendtgørelse er nu indgivet til Kommisionen.

 

18. Januar 2012

 

Naturstyrelsen har netop udsendt en pressenyhed for at gøre opmærksom på de nye vandscooter regler. Nyheden om vandscooter sejlads kan læses her: http://jettrade.dk/nye-regler-for-vandscooter/


Giver vandscooterbekendtgørelsen problemer for din sejlads hører vi gerne fra dig. Vi indgiver en klage til EU-kommissionen, med spørgmålet, hvorfor det KUN er vandscootere der skal forbydes i Natura 2000 områder. I 2010 vandt Jet-Trade i Højeste Ret efter 19 års tovtrækkeri, og kun 1 år senere opstilles nye regler. Reglerne giver ganske enkelt ingen mening, når alle andre fartøjer må færdes i Natura 2000. 


19. november 2010

Jet-Trade vinder i Højeste Ret. Vandscootersejlere frikendes!  

   

....jetskien nedenfor er dog stadig ulovlig.

                                                                             

 

Vandscootere er hermed lovlige såfremt de har en CE-godkendelse ifølge direktiv 94/25/EF.

  1. Det er nu endelig med Højesterets dom, blevet lovligt at sejle med vandscootere i Danmark. Vandscooteren SKAL dog være CE-godkendt ifølge direktiv 94/25/EF (En Europæiske standard vedr. forurening, støj mm.)

  2. Det er IKKE blevet lovligt at sejle med Jetski (et én-personers fartøj) , da de pt. ikke kan opfylde kravene til en CE-godkendelse, og dermed ikke er godkendte til at sejle i Europæisk farvand.

  3. Du SKAL have speedbådscertifikat for at sejle vandscooter, og alle søvejsregler for almindelige både, er også gældende for vandscooteren. Vi skal altså holde os 300 meter fra kysten og kun sejle vinkelret ind til kysten uden at plane, såfemt man skal ind til kysten.

  4. Det er IKKE lovpligtigt at have en ansvarsforsikring for at sejle hverken vandscooter eller både. Dog kræver de fleste havne, at man har en ansvarsforsikring, hvis man ligger i havnen.

  5. Sidst men ikke mindst, så bliver vandscooteren ulovlig lige så snart du laver konstruktive ændringer på motoren mm. Da den dermed ikke opfylder CE-godkendelsen.

 

Jet-Trade er utrolig glade for udfaldet, det har ikke kun haft store økonimiske konsekvenser, men har også været utrolig tidskrævende for Jet-Trade at kører sådan en sag i 19 år. Vi takker vore kunder for tålmodigheden og tilliden.

 

Se vores udvalg af vandscootere her