ATV PÅ PLADER

– Traktor eller bil

Design

Kvalitet

Power

ATV på plader som traktor eller bil

ATV-kørertøjer (All Terrain Vehicle)

Begrebet “ATV-køretøj” dækker over en speciel type køretøj, der er egnet til offroad kørsel. Disse køretøjer har typisk fire hjul og kan være forsynet med en mindre ladflade/bagagebærer. Køretøjets styreapparat betjenes ved hjælp af et styr, som kendes fra motorcykler.

ATV-Køretøjer klassificeres som bil i følge færdselsloven, hvorfor køretøjet som udgangspunkt skal opfylde bestemmelserne til bil.

I EU-regi betegnes ATV-køretøjer som ”quadricykler”, som kan typegodkendes efter EF-direktiv 2002/24/EF om typegodkendelse af to- og trehjulede motordrevne køretøjer.

Som medlem af EU er Danmark forpligtiget til at acceptere ATV-køretøjer, såfremt de er typegodkendt i henhold til ovennævnte direktiv, uanset de ikke opfylder de tekniske bestemmelser til bil i Danmark.

Se vores udvalg af Can-Am Atv’er her

ATV-køretøj som bil

Can-Am kan indregistreres som bil.

Godkendelsen af ATV-køretøj som bil forudsætter, at ATV-køretøjet er EF-typegodkendt. Inden registrering skal køretøjet godkendes ved syn. Ved fremstilling til syn skal ATV-køretøjets EF-overensstemmelsescertifikat (COC-dokument) medbringes.

Oplysninger om hvorvidt en konkret type ATV-køretøjer er EF-typegodkendt fremgår af køretøjets mærkeplade. Oplysningerne kan alternativt fås ved den danske importør eller ved fabrikanten.

I forbindelse med registreringsafgift og brug anses ATV-køretøjer som bil. Dette betyder, at disse køretøjer pålægges registreringsafgift som bil, ligesom der også stilles krav om at føreren skal have kørekort til bil.

ATV-køretøj som godkendt traktor

ATV’er og UTV’er der ikke kommer med det rette godkendelser kan ikke få nummerplader på. Jet-Trade har en række Can-Am, der kan indregistreres som godstransport, max 40km/t. Det er en fremragende løsning for landbrug, skovbrug, private, fritid, kommuner, entreprenører mm.

ATV-køretøjer, der tilhører ejeren eller brugeren af en landbrugs-, gartneri- eller skovbrugsejendom, kan indregistreres som traktor, ifølge færdselsstyrelsens forskrifter, om godkendte traktorer.

ATV på plader som handicaphjælpemiddel

Det er Færdselsstyrelsens opfattelse, at en gruppe mennesker med fysiske handicap vil have stor glæde af, at kunne benytte et ATV-køretøj i områder, hvor fremkommeligheden med almindelige godkendte invalidekøretøjer ikke er mulig.

I henhold til færdselslovens § 88a tillader Færdselsstyrelsen derfor, at ATV-køretøjer på en række nærmere angivet betingelser kan godkendes, som supplerende handicaphjælpemiddel, der kan benyttes overvejende udenfor offentlig vej. Det vil sige f.eks. ved kørsel på privat vej, marker, strand, skov og lignende. Køretøjet skal registreres og forsynes med nummerplader til bil, medmindre SKAT har fritaget køretøjet for registrering.

En ATV på plader, der godkendes som supplerende handicaphjælpemiddel efter § 88a, kan ikke anvendes som en erstatning for de almindelige godkendte invalidekøretøjer, hvilket indebærer, at køretøjet ikke må anvendes til almindelige byture m.v.

Tilladelse til brug af en ATV på plader som supplerende handicaphjælpemiddel udstedes af Færdselsstyrelsen på baggrund af konkrete ansøgninger. Ansøgningen skal vedlægges oplysninger om ATV-køretøjets mærke, modelbetegnelse og stelnummer. Herudover skal ansøgningen om en ATV på plader indeholde oplysning om brugerens CPR-nr.

Vi står altid klar med rådgivning omkring valg af maskiner kontakt os på telefon 70 200 600 eller via nedenstående formular og hør mere om vores udvalg

Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

FÅ NYHEDER I DIN INDBAKKE

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de seneste nyheder og tilbud direkte i din mailboks