Regler for vandscooter


Hvor må jeg sejle vandscooter?

 
På nedenstående link finder du detaljeret kort over Natura 2000 områder (det kræver programmet silverlight, brug internet explorer som browser) :

 

http://kort.arealinfo.dk/

 

Følg vejledningen, i venstre side af skærmen.

Når du har valgt "værktøjer" og "lagkatalog" klikker du på

"naturbeskyttelse og kulturarv"

Klik derefter samtlige felter af under "Naturbekyttelse og Natura 2000, jagt og vildt"

Herefter kan du zoome ind på dit sejlområde.

Læs også de lokale vedtægter på www.politi.dk.
Vælg din politikreds, derefter menuen "love og rettigheder" "lokale vedtægter" og "sejlads".

 

Fra 1. januar 2018 skal man have et vandscooterbevis for at sejle vandscooter. Har du et speedbådskort har du 2 år til at erhverve dig vandscooterkortet, som består i en praktisk prøve, hvis du allerede har speedbådskortet. Husk også redningsveste. Der kræves ikke ansvarsforsikring, men vi råder til det! (der forventes lovpligtig ansvarsforsikring fra start sæson i 2018)

 

Se de nye regler som gælder for vandscootere her (2018):

https://www.soefartsstyrelsen.dk/Presse/Nyheder/Sider/Skrappere-krav-til-at-sejle-vandscooter.aspx

 

Efter Jet-Trade vandt i Højeste Ret i 2010, udsendte Naturstyrelsen i 2012 en pressemeddelse for at gøre opmærksom på nye regler for vandscootere og jetski.

Reglerne kan findes på søfartstyrelsens hjemmeside:
https://www.soefartsstyrelsen.dk/SkoleFritidssejlads/Fritidsfartoejer/Vandscootere
Naturstyrelsen har altså i 2012, i samme omfang, givet tilladelse til jetski må sejle på samme vilkår som vandscootere, hvilket er uforståeligt når jetski ikke opfylder miljøkravene.
Giver reglerne anledning til problemer for din sejlads med vandscooter hører vi gerne fra dig. Jet-Trade arbejder fortsat på at få ændret reglerne således vi opnår samme vilkår som alle andre både. Argumentationen for hvorfor det KUN er vandscootere, der skal forbydes i Natura 2000 områder, imens alle andre både frit kan sejle, kan ikke retfærdigøres.  
 

Find vandscooterbekendtgørelsen her:

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=139358

 

Find EU-direktiv 2013/53/EU her: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A32013L0053

 

At eje og sejle en Sea-Doo er sjovt. For at gøre dette til en givende oplevelse for alle stoler vi på, at du som sejler respekterer havets sportsfolk og folk der lever ved og på havet. Ansvar betyder også at overholde nationale og lokale regler. Som smarte og ansvarlige sejlere håber vi at alle lægger vægt på disse principper.