Vandscootere frikendes i Højeste Ret

Jet-Trade banede vejen for vandscootersejlads i Danmark. Nedenfor i tidslinien kan du følge, hvor langt Jet-Trade er med at gøre vandscootere lovlige i Natura 2000 i Danmark.

 

Februar 2018 - klage til EU vedr. forbud om vandscootersejlads i Natura 2000 områder

Klage indsendt til EU kommisionen d. 27 februar 2018.

 

Februar 2018 - Obligatorisk ansvarsforikring på vandscootere og speedbåde.

læs mere her

Kontakt dit forskringselsskab, hvor du er kernekunde eller Yacht Pool tlf. 7022 8070 

 

Januar 2018 - Der indføres krav om vandscooterkort

Læs mere her

OBS vandscooterkortet udbydes endnu ikke!

 

November 2017

Der er rettet henvendelse til Miljøstyrelsen vedr. forbud i Natura 2000 områder.


31. marts 2015

Undersøgelsen der beviser, at vandscootere er mindre skadelige for miljøet end andre fritidsfartøjer er indsendt til Kommisionen. Dog vil Kommission ikke genåbne sagen, der oprettes herfor en ny klage ved Kommissionen.

Naturstyrelsen forbyder vandscootersejlads i Natura 2000 områder, baseret på et forsigtighedsprincip. Man forbyder heller ikke motorcyklerne på bestemte vejstrækninger! At vandscootere har været ulovlige indtil 2010, baseret på en gammel lovgining for jet-ski, et fartøj man slet ikke kan sammenligne med nutidens vandscooter er foragelig. 

Følg med her på siden for seneste nyt omkring vandscooersejlads. Brug for et kort over Natura-2000 områder, hvor det pt. er forbudt at sejle vandscooter? Se link. http://jettrade.dk/nye-regler-for-vandscooter/
 

18. januar 2013

 

Svar til EU-Kommisionen er indsendt og videresendt til Naturstyrelsen.

EU-kommisionen accepterer forskelsbehandlingen på vandscootere og alle andre fartøjer, medmindre vi kan bevise at vandscootere ikke er mere skadelige for miljøet end andre både.


6. Juni 2012


Klage over ny vandscooterbekendtgørelse er nu indgivet til Kommisionen.

 

18. Januar 2012

 

Naturstyrelsen har netop udsendt en pressenyhed for at gøre opmærksom på de nye vandscooter regler. Nyheden om vandscooter sejlads kan læses her: http://jettrade.dk/nye-regler-for-vandscooter/


Giver vandscooterbekendtgørelsen problemer for din sejlads hører vi gerne fra dig. Vi indgiver en klage til EU-kommissionen, med spørgmålet, hvorfor det KUN er vandscootere der skal forbydes i Natura 2000 områder. I 2010 vandt Jet-Trade i Højeste Ret efter 19 års tovtrækkeri, og kun 1 år senere opstilles nye regler. Reglerne giver ganske enkelt ingen mening, når alle andre fartøjer må færdes i Natura 2000. 


19. november 2010

Jet-Trade vinder i Højeste Ret. Vandscootersejlere frikendes!  

   

....jetskien nedenfor er dog stadig ulovlig.

                                                                             

 

Vandscootere er hermed lovlige såfremt de har en CE-godkendelse ifølge direktiv 94/25/EF.

  1. Det er nu endelig med Højesterets dom, blevet lovligt at sejle med vandscootere i Danmark. Vandscooteren SKAL dog være CE-godkendt ifølge direktiv 94/25/EF (En Europæiske standard vedr. forurening, støj mm.)

  2. Det er IKKE blevet lovligt at sejle med Jetski (et én-personers fartøj) , da de pt. ikke kan opfylde kravene til en CE-godkendelse, og dermed ikke er godkendte til at sejle i Europæisk farvand.

  3. Du SKAL have speedbådscertifikat for at sejle vandscooter, og alle søvejsregler for almindelige både, er også gældende for vandscooteren. Vi skal altså holde os 300 meter fra kysten og kun sejle vinkelret ind til kysten uden at plane, såfemt man skal ind til kysten.

  4. Det er IKKE lovpligtigt at have en ansvarsforsikring for at sejle hverken vandscooter eller både. Dog kræver de fleste havne, at man har en ansvarsforsikring, hvis man ligger i havnen.

  5. Sidst men ikke mindst, så bliver vandscooteren ulovlig lige så snart du laver konstruktive ændringer på motoren mm. Da den dermed ikke opfylder CE-godkendelsen.

 

Jet-Trade er utrolig glade for udfaldet, det har ikke kun haft store økonimiske konsekvenser, men har også været utrolig tidskrævende for Jet-Trade at kører sådan en sag i 19 år. Vi takker vore kunder for tålmodigheden og tilliden.

 

Se vores udvalg af vandscootere her