Regler for vandscooter


Hvor må jeg sejle vandscooter?

 
På nedenstående link finder du detaljeret kort over Natura 2000 områder (det kræver programmet silverlight, brug internet explorer som browser) :

 

http://kort.arealinfo.dk/

 

afmærk herefter
- fredning 
- Natura 2000 
- jagt og vildtforvaltning
Herefter kan du zoome ind på dit sejlområde:

Læs også de lokale vedtægter på www.politi.dk.
Vælg din politikreds, derefter menuen "love og rettigheder" "lokale vedtægter" og "sejlads".

 

Efter Jet-Trade vandt i Højeste Ret i 2010, udsendte Naturstyrelsen i 2012 en pressemeddelse for at gøre opmærksom på nye regler for vandscootere og jetski.

Reglerne kan findes på søfartstyrelsens hjemmeside:
https://www.soefartsstyrelsen.dk/SkoleFritidssejlads/Fritidsfartoejer/Vandscootere
Naturstyrelsen har altså i 2012, i samme omfang, givet tilladelse til jetski må sejle på samme vilkår som vandscootere, hvilket er uforståeligt når jetski ikke opfylder miljøkravene.


Giver de nye regler anledning til problemer for din sejlads med vandscooter hører vi gerne fra dig. Jet-Trade arbejder fortsat på at få ændret reglerne således vi opnår samme vilkår som alle andre både. Argumentationen for hvorfor det KUN er vandscootere, der skal forbydes i Natura 2000 områder, imens alle andre både frit kan sejle, kan ikke retfærdigøres.  

Man skal have speedbådskort for at sejle vandscooter. Husk også redningsveste. Der kræves ikke ansvarsforsikring, men vi råder til det!

 

 

 

Find vandscooterbekendtgørelsen her:

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=139358

 

Find EU-direktiv 2013/53/EU her: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A32013L0053